Algemene Voorwaarden en gegevensverwerking actie:

Koers deze zomer naar The Wall

 Algemene Voorwaarden winactie:
Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie “Koers deze zomer naar The Wall” die georganiseerd wordt door Urban Solutions in opdracht voor The Wall.
 • Deze actie heeft tot doel om deelnemers via de website www.thewall.nl in te laten schrijven, zodat één winnaar uitgekozen kan worden.
 • Doelstelling van de campagne is, The Wall onder de aandacht te brengen bij mensen met een sportieve levensstijl.
 • Inzenders verklaren zich via hun deelname akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Deelname

 • De wedstrijd loopt vanaf 5 augustus 2022. Deelnemers kunnen reageren t/m 25 augustus 2022. Inzendingen die na deze datum binnenkomen, zijn van deelname uitgesloten.
 • Deelname is gratis en geschiedt door een aankoopbon van The Wall te uploaden via de volgende website: https://www.thewall.nl/koers-naar-the-wall-en-win
 • Het type bestand dat kan worden aangeleverd is: jpg, png, doc, docx, pdf.
 • De aankoop moet gedaan worden bij één van de ondernemingen in The Wall.
 • Er is geen minimaal of maximaal aankoopbedrag nodig om mee te doen aan de winactie.
 • Het is toegestaan om meer dan eenmaal mee te doen met de winactie.
 • Door het inzenden van een bestand maakt de deelnemer kans op een fiets t.w.v. €2,000 -.
 • De winnaar werkt zoveel mogelijk mee aan de publicitaire mogelijkheden die eventueel uit deze competitie voortvloeien.
 • Deelname is uitgesloten voor iedereen die op enigerlei wijze (in)direct betrokken of werkzaam is bij één of meerdere ondernemingen gevestigd in The Wall.
 • Organisatie is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen dan wel zich niet houden aan de gangbare normen van goed fatsoen.

Uitslag

 • Urban Solutions zal via een onafhankelijk lotingsysteem de winnaar bepalen.
 • Er wordt vóór 1 september contact opgenomen met de winnaar via aangeleverde gegevens.
 • De uitslag is bindend. Hierop is geen beroep mogelijk. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid

 • Organisatie, opdrachtgever en overige betrokkenen zijn nimmer verantwoordelijk voor welke gevolgen van deelname dan ook.
 • Mocht gepubliceerde informatie onjuistheden of onvolledigheden bevatten, dan kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor hieruit voortvloeiende (directe dan wel indirecte) schade.
 • Dit geldt eveneens voor schade (mede) veroorzaakt door het op elektronische wijze aanbieden en verzenden van gegevens en/of door technische storingen.

Overige

 • Organisatie is gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving deze wedstrijd en/of de Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de wedstrijd te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze wedstrijd te staken. Aan de geboden informatie en/of diensten kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Wijziging van de wedstrijd en/of de voorwaarden dan wel staking van de wedstrijd, zal door organisatie bekend worden gemaakt op de website www.thewall.nl.
 • Op de actie, deze Algemene Voorwaarden en alle met de wedstrijd verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Gegevensverwerking winactie:

 • Urban Solutions Marketing B.V. geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 74031481 verwerkt de ingezonden gegevens alleen ten behoeve van deze actie.
 • Ingezonden gegevens worden tijdelijk opgeslagen en voor 1 oktober verwijderd uit het systeem.
 • Corresponderen over de ingezonden gegevens kan via tristan@urbansolutions.nl.