Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Voorjaar @ The Wall

 1. Voorjaar @ The Wall (hierna: de actie) wordt aangeboden door: The Wall.
 2. De actieperiode is geldig van vrijdag 14 t/m maandag 17 april 2017.
 3. Tijdens de actieperiode worden er deelnameflyers uitgedeeld aan bezoekers.
 4. Tijdelijke of vaste medewerkers van winkels in het winkelcentrum zijn uitgesloten van deelname.
 5. Om deel te nemen aan deze actie dient de deelnemer een deelnameflyer aan te nemen.
 6. Op de deelnameflyer staat een unieke code die men kan checken via de website van het winkelcentrum: thewall.nl.
 7. Na het invullen van de code en een aantal gegevens op de winwebsite, krijgt de deelnemer meteen te zien of hij/zij prijs heeft.
 8. Invullen van de codes kan t/m zaterdag 22 april 2017.
 9. De winnaar ontvangt een schoonmaakbeurt van het huis van maximaal 6 uur.
 10. De schoonmaak(s)ter maakt tijdens het werk gebruik van de aanwezige middelen, inzet van professionele schoonmaakmiddelen zijn NIET inbegrepen.
 11. The Wall draagt geen aansprakelijkheid voor schade welke wordt veroorzaakt bij deelnemers van deze actie, tenzij nalatigheid kan worden aangetoond.
 12. De uit te voeren werkzaamheden zijn huishoudelijke schoonmaaktaken of hier aan gerelateerd. De hond uitlaten of kinderen naar school brengen zijn voorbeelden welke hier niet bij horen.
 13. Inzet van schoonmaakpersoneel is in overleg en afhankelijk van planning.
 14. De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de actie verband houdende publiciteit. De winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.
 15. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 16. Op gewonnen prijzen kan geen geld worden teruggegeven.
 17. Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor (contant) geld.
 18. Het aantal beschikbare deelnameflyers is gelimiteerd en voor deze actie geldt op=op.
 19. The Wall behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
 20. Klachten m.b.t. de actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan The Wall via wall@eventz.nl, waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen.
 21. The Wall is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 22. Deelname aan de actie is geheel op eigen risico.
 23. Deze actie wordt beheerst door Nederlands recht.
 24. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door The Wall.
 25. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.

Versie 1.0, april 2017 The Wall